حبیب ابن مظاهر

(خ.اقدسیه)

 

هاجر- ش. 2

22736750- (خ.ولی عصر) 1

 

آمنه

88779355 - (خ.ولی عصر) 6

 

آسیه

(خ.کمیل) 55714100

 

باقری، حمید رضا

(خ.جمهوری) 66838586

 

شهید رشوانلوپور

(م. شوش) 55627669

 

محمودیه

(خ. مجاهدین اسلام) 33124395

 

خیام

(خ.دماوند) 33349528

 

آیت اله سعیدی

(م.شهدا) 33172555

 

شبیر

(م.خراسانی) 33705919

 

بعثت

(م. شوش) 55060600

 

شهید باهنر

(خ. یاجچی آباد) 55034500

 

شهید غیاثوند

(خ. رجایی) 55001222

 

معدل شیرازی

(م. مدائن)

 

ترکمانی

(م.ابوذر) 55704432

 

شهید جوادیه

(خ.جوادیه) 55641130

 

شهید اردیخانی

(خ.قلعه مرغی) 55641199

 

شهید ذوالفقاری

(جاده ساوه) 66692800

 

باهنر

(خ.خانی آباد نو) 55004595

 

حضرت رقیه

(خ.خانی آباد نو) 55012025

 

ضرغامی،احمد

(بزرگراه رجایی)

 

حاج باقری- شبانه روزی

(خ. رجایی) 55034912

 

ورد آورد- منطقه غرب

66026495 - (جاده مخصوص کرج) 6