سرای سالمندان و معلولین فاطمیه کرج

سالمندان و معلولین فاطمیه کرج 
  
آدرس : کرج - به سمت جاده چالوس - خط سوم - خط سوم حصار کرج آسایشگاه سالمندان معلول فاطمیه
تلفن  :  2239258 0261
فکس :  2231006 0261
/ 0 نظر / 630 بازدید